مجتمع نارمك

در نوامبر 17th, 2011, نوشته شده در: نمونه كارها توسط

بدیهی است که خلق آثار معماری، مستلزم قدرت تفکر و وسعت دنیای ذهنی معمار بوده و گستردگی دنیای ذهنی او با تجربیاتی که در زمینه های مختلف از جهان اطراف کسب نموده است، رابطه ای مستقیم دارد، این تجربیات از طرق مختلف کسب می شود. یکی بوسیله آشنایی عینی و مستقیم با موضوع و روش دیگر آشنایی با آثار معماری از طریق کتابها و سایتهای معتبر معماری.

بدون نظر به “مجتمع نارمك”

ارسال نظر و پیشنهاد