پرسشهای متداول

در صورتیکه روکش چوبی نیمکت های آموزشی آسیب ببیند، آیا مشمول خدمات گارانتی می گردد؟

در صورتیکه شکستگی در اثر نفوذ مایعات یا رطوبت به داخل چوب باشد، مشمول خدمات گارانتی نمی گردد. در صورتیکه بنابر تشخیص سرویس کاران سازمان خدمات پس از فروش شركت مشکل خرابی از چوب باشد، شامل خدمات پس از فروش می گردد.

آیا صندلی های کپی برداری شده با مارک های مشابه تحت پوشش خدمات پس از فروش می باشند؟

خیر، صندلی های کپی برداری شده با نام های مشابه، هیچ گونه ارتباطی با ما ندارند. سرویس و خدمات پس از فروش فقط به محصولات شركت تعلق می گیرد.

آیا سرویس محصولات در محل مورد نظر مشتری صورت می پذیرد؟

در محدوده شهر تهران سرویس در محل مورد نظر مشتری صورت می پذیرد. خارج از محدوده شهر تهران با هماهنگی سازمان خدمات پس از فروش اقدامات لازم انجام می شود. در شهرستان ها با تماس با نزدیک ترین نمایندگی فروش، خدمات پس از فروش ارائه می گردد.

آیا صندلی ها با رنگ ها و روکش هایی غیر از نمونه های موجود در کاتالوگ تولید می شود؟

بله، با تایید واحد کنترل کیفی امکان تولید مبلمان با روکش مورد نظر مشتری امکانپذیر است.

در شرکت شامپوسدرصحّت برنامه ‌ریزی وتحقیق درخصوص تولیدات آتی به عهده بخش تحقیق وتوسعه است. نیازهای مصرف کنندگان توسط بخش بازاریابی با روش‌های علمی بازاریابی، مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته وبه بخش تحقیق وتوسعه ارجاع می شود تا این بخش، تحقیقات علمی وپژوهشی خود را دراین خصوص آغازکند.

مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته وبه بخش تحقیق وتوسعه ارجاع می شود تا این بخش، تحقیقات علمی وپژوهشی خود را دراین خصوص آغازکند. درنهایت این تحقیقات به تولید محصولات جدیدی که با ویژگی‌های مصرف‌‌ کننده سازگارتراست منجرخواهد شد.

شرکت شما کیفیت بالای تولید محصولات خود را مطابق با رضایتمندی مصرف کننده تعریف می نماید وآن را کلید موفقیت خود می داند. تلاش مدیران ، متخصصان وکارکنان شرکت شما برای عرضه محصولاتی که ریشه در طبیعت دارند به کوشش های صمیمانه ای مبدل شده که نتایج بسیار با ارزشی را در پی داشته است.

کمی توضیحات برای پست نمونه کارها کمی توضیحات برای پست نمونه کارها کمی توضیحات برای پست نمونه کارها کمی توضیحات برای پست نمونه کارها کمی توضیحات برای پست نمونه کارها