نماي داخلي كوثر 2

یکی بوسیله آشنایی عینی و مستقیم با موضوع و روش دیگر آشنایی با آثار معماری از طریق کتابها و سایتهای معتبر معماری.
ادامه مطلب

مجتمع نارمك

یکی بوسیله آشنایی عینی و مستقیم با موضوع و روش دیگر آشنایی با آثار معماری از طریق کتابها و سایتهای معتبر معماری.
ادامه مطلب

معماری آب

معماری هنری است که سعی دارد تلاش آدمی را به بالا سوق دهد و از این رو مقدس است. بشر برای ساخت خانه، معبد و یا هر بنای دیگری از زمین شروع می کند و به سمت آسمان پیش می رود. از زمین به آسمان رسیدن، به معنای قدسی شدن و همنشین با خدایان بودن است
ادامه مطلب