کد محصول : M9010001

بدیهی است که خلق آثار معماری، مستلزم قدرت تفکر و وسعت دنیای ذهنی معمار بوده و گستردگی دنیای ذهنی او با تجربیاتی که در زمینه های مختلف از جهان اطراف کسب نموده است، رابطه ای مستقیم دارد، این تجربیات از طرق مختلف کسب می شود. یکی بوسیله آشنایی عینی و مستقیم با موضوع و روش دیگر آشنایی با آثار معماری از طریق کتابها و سایتهای معتبر معماری.

مجتمع نارمك

بدیهی است که خلق آثار معماری، مستلزم قدرت تفکر و وسعت دنیای ذهنی معمار بوده و گستردگی دنیای ذهنی او با تجربیاتی که در زمینه های مختلف از جهان اطراف کسب نموده است، رابطه ای مستقیم دارد، این تجربیات از طرق مختلف کسب می شود. یکی بوسیله آشنایی عینی و مستقیم با موضوع و روش […]

ادامه مطلب

نماي داخلي كوثر 2

بدیهی است که خلق آثار معماری، مستلزم قدرت تفکر و وسعت دنیای ذهنی معمار بوده و گستردگی دنیای ذهنی او با تجربیاتی که در زمینه های مختلف از جهان اطراف کسب نموده است، رابطه ای مستقیم دارد، این تجربیات از طرق مختلف کسب می شود. یکی بوسیله آشنایی عینی و مستقیم با موضوع و روش […]

ادامه مطلب

کد محصول : M9010001

از اثاث است و برای نشستن بکار می‌رود. صندلی معمولاً نشیمن و پشتی و چهارپایه و گاه دو دسته دارد. از اثاث است و برای نشستن بکار می‌رود. صندلی معمولاً نشیمن و پشتی و چهارپایه و گاه دو دسته دارد. از اثاث است و برای نشستن بکار می‌رود. صندلی معمولاً نشیمن و پشتی و چهارپایه […]

ادامه مطلب